Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego (PTF)

Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego.

O kursie

Zdobądz praktyczne umiejętności w zakresie właściwej diagnostyki, planowania i przeprowadzenia
skutecznej fizjoterapii stawu kolanowego.
Kurs przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach,
gabinetach oraz w klubach sportowych. 

MODUŁ I
poświęcony jest diagnozie stawu kolanowego oraz otaczających go mięśni.
Szczegółowo omawiane są problemy stawu kolanowego m.in.: „chondromalacja rzepki",
„kolano biegacza",„kolano skoczka
" wraz z propozycją postępowania fizjoterapeutycznego.
Dodatkowo na tym module uczymy, jak leczyć uszkodzenia mięśniowe w obrębie kończyn dolnych. 

MODUŁ II składa się z fizjoterapii zachowawczej, a także pooperacyjnej przy uszkodzeniach łąkotek,
więzadeł (dużą uwagę poświęcamy uszkodzeniom więzadła krzyżowego przedniego - ACL,
więzadła krzyżowego tylnego - PCL, pobocznego piszczelowego - MCL, pobocznego strzałkowego - LCL
).
Omawiamy także najnowsze osiągnięcia chirurgii stawu kolanowego - metodą NeoligamentsTM.

Kurs  posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Dla kogo

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów , lekarzy (specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedii)  oraz studentów fizjoterapii minimum III roku.

Cena kursu

1450zł za kurs 3 dniowy intensywny

Terminy / liczba wolnych miejsc/zapisy

przyciskProgram kursu

PIERWSZY DZIEŃ DRUGI DZIEŃ

Anatomia i biomechanika stawu kolanowego: 9.00-10.15
Przerwa kawowa: 10.15-10.30
Anatomia palpacyjna: 10.30-11.45
Strategia badania: 11.45-13.00
Przerwa obiadowa: 13.00-13.30
Badanie stawu kolanowego - teoria: 13.30-15.15
Badanie stawu kolanowego - praktyka: 15.15-16.15
Przerwa kawowa: 16.15-16.30
Analiza badania: 16.30-18.00
Niekorzystne czynniki mające wpływ na badanie stawu kolanowego: 8.00-8.30
Badanie stawu kolanowego - praktyka: 8.30-9.30
Przerwa kawowa: 9.30-9.45
Problematyka „chondromalacji rzepki": 9.45-11.15
Przerwa kawowa: 11.15-11.30
Uszkodzenie i fizjoterapia tkanek miękkich: 11.30-13.00
Przerwa obiadowa: 13.00 - 13.30
Diagnostyka różnicowa: 13.30-14.00
Uszkodzenia łąkotek: 14.00-15.30
Przerwa kawowa: 15.30-15.45
Problem niestabilności: 15.45-16.45
Więzadło poboczne przyśrodkowe: 16.45-18.00

DZIEŃ TRZECI
Więzadło poboczne boczne: 8.00-9.30
Przerwa kawowa: 9.30-9.45
Więzadło krzyżowe przednie: 9.45-11.15
Przerwa kawowa: 11.15-11.30
Więzadło krzyżowe tylne: 11.30-13.00
Przerwa obiadowa: 13.00-13.30
Ćwiczenia wykorzystywane w pracy z pacjentem: 13.30-15.00
Przerwa kawowa: 15.00-15.15
Kryteria powrotu do sportu oraz profilaktyka: 14.00-14.30
Podsumowanie, dyskusja: 16.45-17.00
Zakończenie kursu: 17.00

Informacje dodatkowe

W ramach szkolenia kursanci otrzymują:

· profesjonalnie opracowany skrypt

· dwa certyfikaty ukończenia kursu w języku polskim oraz w języku angielskim (po każdym module)

· wpis do Rejestru Absolwentów Rehalab Academy

· dodatkowy certyfikat wiedzy o rekonstrukcji ACL metodą NeoligamentsTM


Dla zainteresowanych kursantów możliwe jest uzyskanie hologramu akredytacyjnego PTF w cenie 50zł.(płatne w dniu kursu)

Studenci III roku fizjoterapii mogą otrzymać akredytację po okazaniu dyplomu ukończeniu studiów ( licencjat ) .

 
 
Copyright © REMED, Centrum Rehabilitacji.                                                 rehabilitacja •  masaż •  kursy i szkolenia •  galeria •  kontakt