Kurs Kinesiology Taping Therapy (PTF)

O kursie :
Kinesiology Taping to rozwinięcie metody kinesiotaping o analizę restrykcji mięśniowo-powięziowych. Poprzez oddziaływanie sensoryczne i mechaniczne po dokładnej analizie zaburzeń w zakresie tkanek miękkich dobierana jest aplikacja kinesiology tapingu,  której celem jest wpływ na przyczynę dysfunkcji lub może być to oddziaływanie objawowe celem redukcji bólu. Aplikacje Kinesiology Taping pozwalają na zachowanie pełnego zakresu ruchu, lepsza kontrolę sensomotoryczną mięśni, aktywowanie mięśni uszkodzonych, zmniejszają ból i nienaturalne odczucia skóry, likwidują zastoje i obrzęki limfatyczne oraz korygują niewłaściwe pozycje powierzchni stawowych. Wpływając na korekcję ułożenia powięzi i skóry mamy możliwość poprawy mikrokrążenia i lepszego odżywienia struktur leżących w przestrzeniach powięzi powierzchownej, co wpływa wtórnie na normalizacje napięcia mięśniowego .

Współistniejące przy wielu schorzeniach zaburzenia ruchomości powięzi są mechanizmem utrudniającym samoleczenie. Dlatego zmniejszenie restrykcji mięśniowo-powięziowych za pomocą Kinesiology Tapingu ułatwia przepływ podskórny i wzajemną przesuwalność tkanek.

W Kinesiology Tapingu wykorzystuje się aplikacje: mięśniową, więzadłową, powięziową, korekcji powięziowej, limfatyczną i funkcjonalną oraz połączenia w/w technik w zależności od potrzeb terapeutycznych.

Kinesiology Taping jest doskonałą metodą wspomagającą procesy samoleczenia w organizmie. Ma zastosowanie w fizjoprofilaktyce, w ortopedii i traumatologii, neurologii, reumatologii, pediatrii, ginekologii i położnictwie, medycynie sportowej i wielu innych.

Kurs Podstawowy Kinesiology Taping posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.


Prowadzenie : mgr Ireneusz Hałas, specjalista fizjoterapii, Kinesiology Taping Insructor


Termin kursu podstawowego/wolne miejsca/zapisy :


przycisk

Cena kursu : 1000 zł

Dla zainteresowanych fizjoterapeutów możliwe jest uzyskanie hologramu akredytacyjnego PTF w cenie 50zł.(płatne w dniu kursu)

Informacje dodatkowe:
Cena kursu obejmuje: materiały szkoleniowe (skrypty), 2 plastry kinesiology tape/k-active tape, certyfikat w języku polskim i angielskim, posiłek w przerwie obiadowej pierwszego dnia kursu.


Program kursu :

Pierwszy dzień

9.00 Przywitanie uczestników i przedstawienie instruktora

9.05 Część teoretyczna ( prezentacja multimedialna)

- historia i filozofia
- właściwości plastra kinesiology tape
- różnice taping /kinesiology taping
- działanie kinesiology tapingu na poszczególne układy organizmu
- techniki kinesiology taping

10.40 Przerwa kawowa

10.55 Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra.

(aplikacja praktyczna)

11.20 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

11.30 Przedstawienie testu „dolnego odcinka kręgosłupa”

11.40 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

11.50 Aplikacja mięśniowa dla dolnego odcinka kręgosłupa

12.10 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów pytania uczestników

12.20 Przedstawienie techniki więzadłowej i jej praktycznego

zastosowania , aplikacje „krzyż bólowy” i „punkty spustowe”

12.40 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

12.55 Przerwa na lunch

13.40 Przedstawienie testu uciskowego brzucha oraz testów odpowiedzi

mięśniowej

14.00 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

14.10 Przedstawienie aplikacji mięśniowych dla mm,skośnych

zewnętrznych i wewnętrznych brzucha

14.25 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

14.40 Przedstawienie aplikacji powięziowych i korekcyjnych

( ramie,podudzie)

14.55 Przedstawienie aplikacji powięziowych i korekcyjnych

aplikacje kliniczne (zespół bocznego przyparcia rzepki)

15.20 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

15.30 Przerwa kawowa

15.45 Przedstawienie testu kończyny górnej

15.55 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

16.10 Aplikacje mięśniowe mm. naramienny, mm. nadgrzebieniowy

technika powięziowa obręcz kończyny górnej.

Aplikacja kliniczna zespół pierścienia rotatorów

16.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

16.50 Praktyczne rozwiązywanie problemów ( pacjent z grupy)

17.20 Zebranie wiadomości z pierwszego dnia kursu – pytania i

odpowiedzi

18.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień drugi

9.00 Rozpoczęcie. Pytania i odpowiedzi dotyczące technik i testów

z poprzedniego dnia

9.20 Anatomiczne podstawy układu powięziowego . Ciągi

mięśniowo- powięziowe (prezentacja multimedialna)

10.00 Prezentacja testu wyrostu szyi

10.05 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

10.25 Aplikacja kliniczna kręgosłup szyjny

10.45 Przerwa kawowa

11.00 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

11.10 Prezentacja testu SLR

11.20 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

11.40 Aplikacja kliniczna zbieżności kolana

11.45 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

12.15 Aplikacja kliniczna dla podudzia i ścięgna achillesa

12.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

12.45 Test Patricka

13.00 Omówienie testów wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

13.15 Aplikacje mięśniowe mm. pośladkowy wielki i średni, biodrowy

13.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

14.35 Przerwa kawowa

14.00 Test górnej części tułowia i test obrzmienia tetnic

14.05 Aplikacje pochodne od testu

14.30 Aplikacje kliniczne dla blizn, łokcia tenisisty, stawu krzyżowo-

biodrowego

14.40 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników,

korekta błędów

14.50 Podsumowanie kursu i wręczenie certyfikatów

15.00 Zakończenie kursu...


Informacje dodatkowe :

Uczestnicy kursu otrzymują: ogromny zasób umiejętności i wiadomości, materiały kursowe, 2 plastry Kinesiology Tape (K-Active Tape), certyfikat uczestnictwa K-ACTIVE EUROPE w języku polskim i angielskim

Prosimy zabrać ze sobą: strój sportowy, obuwie na zmianę, ręcznik na leżankę oraz ostre nożyczki.

Więcej na: www.ireha.pl

 
 
Copyright © REMED, Centrum Rehabilitacji.                                                 rehabilitacja •  masaż •  kursy i szkolenia •  galeria •  kontakt